Nước tăng lực bò húc có nguồn gốc từ đâu?

Nước tăng lực bò húc có nguồn gốc từ đâu?

Red Bull (hay nước tăng lực bò húc) là loại nước uống tăng lực sở hữu bởi công ty Red Bull GmbH của Áo. Nước uống này được doanh nhân người Áo Dietrich Mateschitz phát minh ra vào năm 1987...
read more